Leren van de mens – massavorming

Leren van de mens – massavorming

Massavorming Sinds het uitbreken van het coronavirus ben ik -net als vele anderen- gefascineerd (en vaak ook gefrustreerd) door de rol die de beleidsmakers en de media spelen in deze crisis. De eerste paar maanden na de uitbraak kan ik de wijze waarop het virus wordt...