synarchie

Synarchie betekent letterlijk: samen regeren. Deze vorm lijkt op een heterarchie met het grote verschil dat een grotere kracht voorbij het verstand de leiding heeft, de koers bepaalt en wie welke rol heeft. De leiderschapsstijl is ontvangend.

Bij synarchie ga je samen ‘voelen’ wat er wil ontstaan. Er wil dus iets groters ontstaan dan jijzelf en tegelijk ben jij een belangrijke puzzelstuk bij het ontstaan daarvan. De grotere kracht van het leven speelt als muziek door de mensen heen en wij zijn de noten. Het enige wat we kunnen doen is onze eigen noot zo zuiver mogelijk spelen en samen klinkt het dankzij het grote mysterie als een harmonisch stuk.  

Een belangrijk element bij synarchie  is dus dat je scherp hebt wat jouw rol is ten opzichte van datgene dat wil ontstaan. Welke informatie, talenten of gaven bezit jij die het project verder kunnen brengen. Synarchie is op basis van gelijkwaardigheid. En datgene dat wordt gecreëerd, is een veld van harmonieuze trilling waarmee we zelf trillen. Naarmate het trillingsveld sterker wordt, komen andere mensen erop af die er ook mee resoneren. In termen van het opzetten van een business betekent dat dat klanten, medewerkers en leveranciers erop afkomen. Die mensen zijn daar om een reden. Het heeft vaak alleen een beetje tijd nodig voordat het tot ons verstand doordringt welk stuk van de puzzel die personen bij zich dragen. 

Synarchie gaat, net als het groeien van een boom in de natuur, langzaam. En zeker in de huidige tijdsgeest veel langzamer dan we gewend zijn. De ‘natuurlijke intelligentie’ heeft even de tijd nodig om alles en iedereen in stelling te brengen. Vertragen, verdiepen en verbinden zijn belangrijke ingrediënten die een synarchie tot een succes maken. De organisatie van de toekomst is er een die resoneert met zichzelf en zijn omgeving. Of anders gezegd: die resoneert met de (menselijke) natuur. Ik spreek liever van een organisme dan een organisatie, aangezien het een levend wezen is dat zichzelf in stand kan houden totdat het weer tijd is om terug te keren naar de leegte.

 

Contact

Zelf ben ik nu aan het onderzoeken hoe deze organisatievorm gestalte kan krijgen. Het is in ieder geval een weg van de lange adem. Heb je ervaring of interesse in hoe synarchie werkt in de praktijk? Neem dan contact met mij op.