Van controle naar vertrouwen

transformatie

Verbinding en zingeving zijn de belangrijkste elementen voor de lange termijn succes van een bedrijf. Maar hoe zorg je als leider van een team of organisatie ervoor dat die zijn gewaarborgd? De organisatiestructuur speelt daar een cruciale rol in.

De meeste organisaties zijn verticaal (hiërarchisch) ingericht. Onder het kopje ‘co-creatie’ laat ik zien hoe samenwerking binnen een horizontale (heterarchische) organisatie in grote lijnen eruit ziet. Dat is een organisatievorm die uitgaat van collectief leiderschap waarbij de collectieve intelligentie van de gehele organisatie wordt gebruikt. Door horizontaal samen te werken in plaats van verticaal, ervaren de medewerkers en de leiders meer zingeving en verbinding.

Maar hoe komen we van een verticale naar een horizontale manier van samenwerken? De belangrijkste randvoorwaarde is dat het leiderschap een bewustzijn shift maakt: van controle naar vertrouwen. Dat zet een transformatieproces en cultuurverandering in gang.

In de kern gaat transformatie over ruimte maken door het oude los te laten, zodat het nieuwe kan ontstaan. Het loslaten vinden we vaak lastig. Ook doordat het nieuwe begint met een leeg blad. Het proces wordt vergemakkelijkt door een heldere blik te hebben op hoe het nieuwe kan ontstaan.

Overweeg je stappen te zetten bij het anders inrichten van jouw team of organisatie? Graag help ik jou daarbij.

 

“Als je iets wilt pakken, moet je het heel even loslaten”

– Lao Tse