Van hiërarchie naar heterarchie

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we binnen teams en organisaties meer verbinding en zingeving ervaren? Door de slag te maken van hiërarchie naar heterarchie. En de bewustzijn staat van de (informeel) leiders speelt daarin een belangrijke rol.

Hiërarchie
Hiërarchie betekent letterlijk: ‘het heilige regeert’ en stamt uit de middeleeuwen waarin de samenleving in drie standen werd verdeeld: boeren, adel en geestelijken. Een hiërarchische organisatiestructuur is in de vorm van een driehoek met één of meerdere managementlagen. De aansturing is op basis van ‘command en control’. De verhoudingen tussen de leiders en medewerkers zijn verticaal. De leiderschapsstijl is directief en de bewustzijn staat van de leiders is: ‘controle’.

Heterarchie
Heterarchie betekent letterlijk: ‘de ander regeert’. De organisatiestructuur is in de vorm van een cirkel en heeft geen managementlagen. In het centrum van de cirkel zit de purpose van het bedrijf en de rest van de organisatie is daaromheen georganiseerd in sub-cirkels. De aansturing van het bedrijf gaat op basis van ‘sense en respond’. De verhoudingen tussen leiders en medewerkers zijn horizontaal. De leiderschapsstijl is observerend en de leiders werken vanuit een bewustzijn staat van: ‘vertrouwen’.

Synarchie
Synarchie betekent letterlijk: ‘samen regeren’. Hiervoor is een bewustzijn shift nodig: van ‘vertrouwen’ naar ‘overgave’. En niet alleen van de leiders maar van alle deelnemers. De leiderschapsstijl is ontvangend. Een synarchie ontstaat rondom een thema door middel van resonantie en kan niet met het verstand worden gecreëerd.

Waarom relevant?
Bij horizontaal leiderschap worden de talenten en collectieve intelligentie van het hele bedrijf ingezet, waardoor de leiders én medewerkers meer verbinding en zingeving ervaren. Met meer aantrekkingskracht en output tot gevolg. Kortom: professionele teams & organisaties zullen het komende decennium de slag moeten gaan maken van hiërarchie naar heterarchie.

Maar hoe maak je die slag? Graag help ik je daarbij. Neem contact met me op: info@casperjones.nl of 06-10738379.

#inspiratie #transformatie #cocreatie